fbpx

Level 3 Diploma In Pre U Foundation Studies

Level 3 Diploma In Pre U Foundation StudiesBằng dự bị đại học quốc tế từ Anh Quốc và Thụy Sĩ

Level 3 Diploma In Pre U Foundation Studies là văn bằng dự bị đại học phổ biến trên thế giới, được công nhận bởi hầu hết các các trường đại học tại Anh Quốc, Châu Âu, Châu Úc, Canada và Hoa Kỳ. Một số trường hợp đặc biệt tùy thuộc vào thành tích học tập hoặc tiêu chuẩn riêng của từng trường đại học, sau khi tốt nghiệp Level 3 Diploma In Pre U Foundation Studies có thể được xem xét miễn giảm một số môn ở năm 1 đại học.

Level 3 Diploma In Pre U Foundation Studies được thiết kế dành riêng cho ứng viên muốn vào năm 1 Cử nhân của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ. Khác với chương trình dự bị đại học Level 3 Diploma in Business and Management của PUS, chương trình dự bị đại học Level 3 Diploma In Pre U Foundation Studies không bắt buộc học viên định hướng chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngay từ đầu và với văn bằng dự bị đại học Level 3 PreU, học viên có thể chọn bất kỳ chuyên ngành nào ở bậc đại học.

Do là chương trình dự bị đại học tổng quát Level 3 PreU gồm 120 tín chỉ với 6 môn học gồm 3 môn bắt buộc và 3 môn tùy chọn. Chương trình được triển khai theo mô hình Hyrid Learning kết hợp giữa học trực tuyến và ôn tập tại các trung tâm ôn tập và thực hành (PPP – Practice and Preparation Provider) của PUS.

Sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được 2 văn bằng dự bị đại học từ Anh Quốc và Thụy Sĩ. Có thể vào thẳng các chương trình đại học năm 1 của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ hoặc của các trường đại học trên thế giới.

Những học viên khi tốt nghiệp Level 3 Diploma In Pre U Foundation Studies của PUS được hỗ trợ tối thiểu 50% học phí khi học toàn thời gian tại Thụy Sĩ năm 1 đại học với các chương trình của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ.

Khác biệt về kiểm định và công nhận:

Chương trình Level 3 Diploma In PreUniversity Foundation Studies là chương trình bằng kép, nhận 2 bằng dự bị đại học quốc tế độc lập từ Anh Quốc và Thụy Sĩ. Chương trình phối hợp giữa hệ thống khảo thí cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc LRN và Viện Đại học SIMI Thụy Sĩ. Cả 2 tổ chức đều đạt các kiểm định uy tín cho cả cấp tổ chức (Institution) và cấp chương trình (Programatic).

 • Viện Đại học và sau đại học SIMI Thụy Sĩ đạt kiểm định cấp tổ chức bởi ASIC (Accreditation Service for International Schools, University and Colleges) ở cấp cao nhất Premier Institute và chương trình được công nhận bởi OTHM, ATHE, Qualifi, LRN, tổ chức khảo thí và cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc theo Level được kiểm định bởi Ofqual.
 • OTHM là hệ thống khảo thí và cấp văn bằng quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh, được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Anh Quốc.

Khác biệt về học phí:

 • Học phí được ưu đãi chỉ bằng 15% so với học phí tại Anh Quốc và Thụy Sĩ.

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ:

 • Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật độc quyền từ các trung tâm ôn luyện và thực hành (PPP – Practice and Preparation Provider) của PUS giúp vượt qua các khó khăn trong quá trình học chương trình quốc tế.

Khác biệt về mô hình học tập:

 • Chương trình thiết kế ngoại khóa nhằm đảm bảo học viên vẫn có thể học các chương trình tại Việt Nam nếu muốn hoặc có thể vừa học vừa làm mà không ảnh hưởng đến tiến độ học tập.
 • 100% bài giảng được thiết kế trực tuyến kết hợp với thực hành tại các PPP giúp hiệu quả và giảm thiểu thời gian di chuyển.

Khác biệt về bằng cấp: 2 văn bằng từ Anh Quốc và Thụy Sĩ

Sau khi tốt nghiệp học viên nhận được 2 văn bằng dự bị đại học quốc tế:

 • PUS Level 3 Foundation Diploma for Higher Education Studies của Thụy Sĩ (Kiểm định bởi ASIC)
 • LRN Level 3 Diploma In PreU Foundation Studies (kiểm định Ofqual UK.Gov)

Chương trình Level 3 Diploma In Pre U Foundation Studies gồm 120 tín chỉ, bao gồm 6 môn học với 600 giờ GLH (Guided Learning Hours – Học với hướng hướng dẫn). Học viên học 3 môn bắt buộc và 3 môn tự chọn tùy thuộc vào sắp xếp của các PPP (Practice and Praparation Provider – Trung tâm ôn tập và thực hành) của PUS.

Các môn học bắt buộc

 • Foundation Mathematics (20 credits)
 • Foundation Computing (20 credits)
 • Study Skills (20 credits)

Các môn tự chọn (chọn 3 trong các môn dưới đây) *

 • Foundation Biology (20 credits)
 • Foundation Chemistry (20 credits)
 • Foundation Physics (20 credits)
 • Further Mathematics (20 credits)
 • Foundation Business and Management (20 credits)
 • Foundation Economics (20 credits)
 • Foundation Accounting (20 credits)
 • Foundation Psychology (20 credits)
 • Foundation Sociology (20 credits)
 • Foundation Law (20 credits)
 • Foundation Hospitality (20 credits)
 • Foundation Government and Politics (20 credits)

Thời gian và phương pháp đào tạo:

Chương trình được thiết kế tối thiểu 12 tháng để học tại Thụy Sĩ hoặc theo mô hình Hybrid learning kết hợp thực hành tại các đơn vị ôn tập và thực hành (PPP – Practice and Preparation Provider) được công nhận của PUS và SIMI Thụy Sĩ.

Tại Việt Nam, Viện MBA là đối tác độc quyền của PUS triển khai hỗ trợ học thuật và khảo thí cho chương trình.

Để vào chương trình học viên cần:

Học viên từ 16 tuổi và có một trong các văn bằng sau:

 • PUS International General Certificate of Secondary Education (ưu tiên)
 • Tối thiểu có 4 hoặc 5 GCSEs đạt điểm A*-C,
 • Level 2/First Diploma merit hoặc distinction
 • NVQ Level 2 hoặc tương đương.
 • O Level hoặc tương đương
 • Phổ thông trung học Việt Nam hoặc tương đương.

Yêu cầu tiếng Anh:

 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B1 hoặc tương đương.
 • Trong trường hợp không có chứng chỉ tiếng Anh, PreUniversity of Switzerland (PUS) và đối tác độc quyền tại Việt Nam (Viện MBA) tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

Lưu ý: PreUniversity of Switzerland (PUS) bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của PUS và SIMI Thụy Sĩ.

PreUniversity of Switzerland là thành viên của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ,  là đơn vị được kiểm định cả ở cấp độ tổ chức (institution) bởi ASIC và ở cấp độ chương trình  bởi các tổ chức được công nhận bởi Ofqual UK.

Do chương trình và các bằng cấp nhận được đều được kiểm định chặt chẽ bởi các tổ chức uy tín nên sau khi tốt nghiệp, học viên tự tin khi học tập liên thông cũng như dễ dàng chuyển tiếp sang các hệ thống giáo dục uy tín và đẳng cấp tương đương.

Kiểm định của LRN Level 3 Diploma In Pre U Foundation Studies

Bằng LRN Level 3 Diploma In Pre U Foundation Studies là bằng thuộc hệ thống văn bằng năng lực quốc gia của Vương Quốc Anh, được công nhận tương ứng:

 • A level
 • access to higher education diploma
 • advanced apprenticeship
 • applied general
 • AS level
 • international Baccalaureate diploma
 • level 3 national certificate
 • level 3 national diploma
 • level 3 NVQ
 • music grades 6, 7 and 8
 • tech level (T Level)

Bằng LRN Level 3 Diploma In Pre U Foundation Studies có mã kiểm định và công nhận của Ofqual UK.Gov Vương Quốc Anh: No. 603/0046/2

Kiểm định của PUS International General Certificate for Secondary Education Thụy Sĩ

PreUniversity of Switzerland (PUS) là hệ thống dự bị đại học của the Swiss Institute of Management and Innovation (SIMI). SIMI là Viện đại học và sau đại học đạt kiểm định ở cấp độ tổ chức với ASIC UK (kiểm định cao nhất Premier status) và kiểm định cho từng giai đoạn của chương trình theo hệ thống giáo dục quốc gia Anh Quốc và nhiều kiểm định khác.

Vui lòng tham khảo trang “Kiểm định và Công nhận” để biết thêm tính kiểm định và công nhận của SIMI Thụy Sĩ.

Chương trình Dự bị đại học quốc tếhệ tổng quát (Level 3 Diploma Pre U Foundation Studies) của PUS là chương trình bằng kép. Học viên nhận được 2 bằng dự bị đại học hệ tổng quát từ Anh Quốc và Thụy Sĩ với đầy đủ kiểm định và công nhận.

 • Level 3 Diploma Pre U Foundation Studies (kiểm định bởi Ofqual UK.Gov) được cấp bởi LRN
 • International General Certificate for Secondary Education (kiểm định bởi ASIC) được cấp bởi PUS.

Bằng LRN Level 3 Diploma Pre U Foundation Studies

Bằng LRN Level 3 Diploma Pre U Foundation Studies là văn bằng thuộc hệ thống văn bằng năng lực quốc gia của Anh Quốc, được công nhận không chỉ bởi chính phủ Anh Quốc mà còn được công nhận toàn cầu.

Văn bằng Bằng LRN Level 3 Diploma Pre U Foundation Studies đạt cả bậc và thời lượng:

 • Bậc 3 theo khung năng lực Anh Quốc (RQF) và bậc 4 theo khung năng lực Châu Âu (EQF)
 • Thời lượng đào tạo 120 Credits

Bảng dưới đây mô tả chi tiết cấp độ, thời lượng, mã kiểm định và tiêu chuẩn của Bằng LRN Level 3 Diploma Pre U Foundation Studies:

Mô tả chương trình
Mã kiểm định Ofqual 603/0046/2
Khung năng lực Level UK RQF
Thời gian đào tạo tối thiểu 12 Tháng
Tổng số tín chỉ (Credits) 120 Credits
Tổng thời gian học tập 1200 Hours
Tổng thời gian học có người hướng dẫn 600 Hours
Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh
Đơn vị đào tạo Do Level UK kiểm định và cấp phép
Đơn vị khảo thí PreUniversity of Switzerland
Đơn vị cấp bằng LRN Vương Quốc Anh

Tính công nhận tương đương của Bằng LRN Level 3 Diploma Pre U Foundation Studies với các hệ thống văn bằng và các cấp bậc của các hệ thống giáo dục khác trên thế giới:

Level Khung năng lực Bằng cấp tương ứng
3 Level UK (RQF) A level
access to higher education diploma
advanced apprenticeship
applied general
AS level
international Baccalaureate diploma
level 3 diploma
level 3 ESOL
level 3 national certificate
level 3 national diploma
level 3 NVQ
music grades 6, 7 and 8
tech level
6 Level tại Scotland (SCQF) Higher, Awards, Skills for Work Higher
Modern Apprenticeship Foundation Apprenticeship SVQ
N/A Đào tạo Đại học Anh Quốc (FHEQ) N/A
4 Level Châu Âu (EQF) Level 4 Vocational Qualifications
Higher National Certificate (HNC)
4 Level Châu Úc (AQF) Certificate IV
5 Level Châu Phi (ACQF) National Certificates
(Further Education and Training)
3 Level ASEAN (ARQF) National Certificates

Bằng Level 3 Foundation Diploma for Higher Education Studies từ PUS Thụy Sĩ

Bên cạnh bằng Level 3 Diploma in Pre U Foundation Studies thuộc hệ thống văn bằng năng lực Quốc gia Vương Quốc Anh (kiểm định bởi Ofqual UK.Gov), học viên còn nhận được bằng Level 3 Foundation Diploma for Higher Education Studies (kiểm định cấp cao nhất bởi ASIC) từ PreUniversity of Switzerland.

Sau khi hoàn tất chương trình  Level 3 Diploma In Pre U Foundation Studies bằng kép, học viên có thể học tiếp lên vào năm 1 đại học của Viện đại học SIMI Thụy Sĩ hoặc vào năm 1 của hầu hết các đại học tại Anh Quốc, Châu Âu, Châu Úc, Canada và Hoa Kỳ.

Bảng dưới đây thể hiện lộ trình phát triển sau khi hoàn tất chương trình:

LevelKhung năng lựcBằng cấp tương ứng
4Level UK (RQF)higher apprenticeship
higher national certificate (HNC)
level 4 diploma
level 4 NVQ
7Level tại Scotland (SCQF)Advanced Higher
Higher National Certificates
Certificate of Higher Education
Professional Development Awards
SVQ 3
Năm 1 Đại học hệ 3 nămĐào tạo Đại học Anh Quốc (FHEQ)Xác nhận năm 1 Đại học
Certificate of higher education (CertHE)
5Level Châu Âu (EQF)Level 4 Vocational Qualifications
Higher National Certificate (HNC)
5Level Châu Úc (AQF)Diploma
5Level Châu Phi (ACQF)Higher Certificates
(Higher Education and Training)
4Level ASEAN (ARQF)Level 4 Vocational Qualifications
Higher National Certificate (HNC)
4Bậc Quốc gia Việt Nam (VQF)Bằng Trung cấp
Contact SIMI

Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland

SIMI là viện đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên tại Zug, Thụy Sĩ. SIMI được kiểm định bởi ASIC cấp tổ chức và giấy phép đào tạo và nghiên cứu được cấp bởi Canton of Zug, Thụy Sĩ.

Accredited by ASIC
Zug Switzerland, Legal license CHE-258.080.017
Đăng ký trợ phí

PreUniversity of Switzerland (PUS) trợ phí cho sinh viên quốc tịch Việt Nam từ 80% đến 95% căn cứ vào hồ sơ ứng tuyển. Lưu ý số lượng có hạn và đăng ký trước xét trước.
Điện thoại: 0901.405.405 – Email: support@mba.org.vn

  Tìm hiểu thêm về khác biệt của chương trình Level 3 PreU của PUS

  B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

  B29